LietuviškaiLT   English EN   Russian RU  

English
 


VISUS-4D FacebookVISUS-4D Youtube

Stereometras
VISUS-4D

 

Stereometras VISUS-4D* yra unikali kompiuterinė sistema, skirta tiksliam stereomatymo - 3D ir stereoveikos - 4D, kurioje yra būtinas ir numatymas laike, tyrimui, diagnostikai ir treniruotei. Taikant specifines metodikas VISUS-4D tampa įžvalgometru.

Stereomatymas yra matymas dviem akimis, kuriame matomas ne tik plotis ir aukštis, bet ir gylis, kitaip dar vadinamas 3D matymu. Turintieji stereomatymą, gali patirti plokščią vaizdą arba 2D matymą, uždengę vieną akį. 3D vaizdas yra tūrinis, tikslus, turtingas, labai sumažėja nelaimių ir avarijų tikimybė bei išauga gyvenimo kokybė.

Daugelyje specialybių (vairavimas, statyba, chirurgija, sportas ir kt.) naudingas, o dažnoje ir būtinas geras stereomatymas. Apie 10 proc. arba 700 mln. žemės gyventojų turi nepakankamą stereomatymą arba yra stereoakli. Apie 20 proc. pasaulio auto avarijų atsitinka dėl stereomatymo stokos ir jos nežinojimo. Stereometras VISUS-4D labai greitai leidžia išmatuoti žmogaus stereomatymo ir stereoveikos parametrus (koordinates, atstumus, judesius, kt.) iki vieno procento ar net dar didesniu tikslumu ir juos įskaityti gyvenime bei lavinti.

Stereometro VISUS-4D schema (a), įranga (b) ir matavimo rezultatų iliustracija (c): geltona linija - bazinio objekto judėjimo, mėlyna - testinio objekto judėjimo ir raudona linija - jų gylių skirtumo grafikai bei lentelė - tikslus stereoveikos įvertinimas. Akių konvergencijos ir akomodacijos suderinimui naudojami poliaroidai ir prizmės.
Autorius - t.dr. M.Vrubliauskas ©

 Stereometras VISUS-4D leidžia taip pat diagnozuoti žvairumą ir ypač lengvai monokulinį matymą, bei jį treniruoti iki stereomatymo. Pasauliniai optometrijos tyrimai ir praktika rodo, kad stereomatymą išlavinti galima ne tik vaikams, bet ir žmonėms iki 60 metų amžiaus (Rusija, JAV, JAV ir kt.). Pasaulyje yra žinomi panašios paskirties mechaniniai prietaisai, pvz., prof. I.Rabičevo binarimetras su atitinkama metodika (Rusija), bet jie reikalauja diagnozės ir ypač treniruotės metu individualios priežiūros. Dėl to jų taikymas yra brangus ir sudėtingas. Stereometras VISUS-4D leidžia naudoti asmeninius kompiuterius ir lengvai procesą valdyti atitinkama programa.

Stereometras toliau tobulinamas ir vis plačiau taikomas stereomatymo ir stereoveikos įvertinimui įvairiose srityse - vairuojant, avarijos tikimybei sumažinti, medicinoje, įvertinant ir treniruojant gydytojų ir asistentų stereosąveiką, tarp jų Estetinės odontologijos centre VivaDens ir pan.

T.dr. Mečislovas Vrubliauskas ir Klaipėdos RUC direktorė Laima Baranauskienė aptaria tyrimų rezultatus, gautus stereometru VISUS-4D, ir tobulinimą vaikų stereomatymo diagnostikai ir treniravimui

Stereometras VISUS-4D lengvai pritaikomas vaikų regos ugdymo centruose (RUC) stereomatymo diagnostikai ir treniravimui. Ankstesnį stereometro variantą VISUS Klaipėdos RUC taikė per 20 metų. Vaikai mėgsta žaidimo pobūdžio testus ir treniruotes. Nuo 2013 m. dr. M.Vrubliauskas bendradarbiauja su RUC (kopija) tobulinant stereometrą, o nuo 2014 ir su prof. Igoriu Rabičevu.

Vairavimo kokybei, profesijos tinkamumui nustatyti kiekvienam žmogui naudinga žinoti savo stereomatymo ir stereoveikos vertes ir kokybę. Prof. I.Rabičevas sako, kad tokia sistema turėtų būti pratestuoti visi profesionalūs vairuotojai. Su profesoriumi sutarta naudoti VISUS-4D stereomatymui lavinti ir jį taikyti bei tobulinti kitoms sritims.

Stereometras pritaikius specifines metodikas taip pat leidžia matuoti ir įvertinti minčių ir įžvalgos sąveiką bei lavinti įžvalgą. Dabar tai jau būtina savybė mokslo, verslo, gyvenimo ir ezoterikos pasauliuose. Tuomet VISUS-4D virsta įžvalgometru ar insaitometru pagal anglišką žodį insight – įžvalga.

Žinoma, kad akys geriau mato atpalaiduotos, o mintys visuomet sukelia įtampą. Todėl mintys visuomet trukdo matymui ir gali sukelti klaidą, nelaimę ar net avariją. Bandymai dirbti, bendrauti ar matyti įsitempus mažina jautrumą ir sekina.

Stereometras – įžvalgometras VISUS-4D - naujos kartos keturmatė (4D) kompiuterinė optometrinė sistema, įgalinanti žymiai pakelti gyvenimo kokybę ir daugybę nelaimių transformuoti į laimes.

 

* - t.dr. Mečislovo Vrubliausko 1990 m. sukurtos stereomatymo sistemos VISUS patobulinimas.

 

Klientės RS atsiliepimas apie stereomatymo lavinimą: "Nuo 3 metų amžiaus, mano kairė akis buvo diagnozuota kaip ambliopiška (užblokuota); regėjimo aštrumas: kairės akies su akiniais - ne daugiau 0,1 (nesikoreguoja); dešinės - su akiniais iki 1. Šešerių metų buvo atlikta kairės akies operacija, regėjimas iš esmės nepagerėjo. Kairė akis liko užblokuota. Būdama 28 m. amžiaus pastebėjau, kad kartais pradedu matyti ne tik dešine, bet ir kaire akimi - tada vaizdas dvejinasi, kas yra ganėtinai nepatogu. Kita vertus, tai galbūt nurodo į stereomatymo išlavinimo galimybę.

Klientės AV treniruotės pas I.Rabičevą

Pagal t.dr. M. Vrubliausko rekomendaciją nusprendžiau išbandyti stereoregos treniravimo galimybę. Tai šiuo metu yra procese. Jau būdama 32 m. amžiaus nusiunčiau prof. I.Rabičevui atitinkamai paruoštas fotonuotraukas, pagal kurias jis nustatė, kad preliminariai yra tam tikros stereoregos galimybės. Prieš išvykstant pasitikrinus VISUS-4D taip pat rodė, kad yra tam tikra stereorega, kas atrodė gana keistai.

Nuvykus į konsultaciją ir treniruotes su binarimetru pas prof. I.Rabičevą, pradėjau suprasti, kaip reiktų žiūrėti abiem akimis ir žiūrėti taip, kad lavintųsi stereomatymas. Pradėjau kartais - kai atsipalaiduoju ir teisingai žiūriu - matyti stereo (3D) vaizdą. Stereotestai, tarp jų ir VISUS-4D sistema, patvirtina, kad prie tam tikrų supaprastintų sąlygų stereomatymas yra. Taip pat - po treniruočių pas prof. I.Rabičevą praktiškai dingo dvejinimasis. Esant stereomatymui, gerėja kairės akies regėjimo aštrumas (po kelių treniruočių su binarimetru - padidėjo nuo 0,08 iki 0,16 su akiniais). Toliau lavinu binokulinį (abiakį) ir stereomatymą specialiais pratimais po 5-10 min. per dieną ir gyvenime.
Po 9 mėn. treniruočių, tarp jų - 15 treniruočių pas prof.I.Rabičevą su binarimetru bei treniruočių su Visus-4D, galiu patvirtinti ir objektyvūs matavimai rodo, kad stereomatymas atsiranda, o kairės akies regėjimo aštrumas su akiniais jau yra 0,24-0,28 – kokio gyvenime man dar niekada nebuvo."

Treniruotės ir tyrimai tęsiasi.


Stereometro kaina įmonėms 3000 eur (įeina licencija vienam kompiuteriui ir optinė sistema), 4500 eur (dvi licencijos ir dvi optinės sistemos); privatiems asmenims asmeniniam naudojimui 600 eur (įeina licencija vienam kompiuteriui ir optinė sistema).

Atnaujinta 2018-10-30

VISUS-4D - kompiuterinė stereomatymo ir stereoveikos tyrimo ir lavinimo sistema

Vilnius, Lietuva   |   tel. 8-612-68984   |   el. p.: info@visus4d.eu   |   svetainė: http://www.visus4d.eu

© t.dr. Mečislovas Vrubliauskas, 1990-2017. Visos teisės saugomos.