LietuviškaiLT   English EN   Russian RU  

English
 


VISUS-4D FacebookVISUS-4D Youtube

EVOLIUCINIO PRINCIPO POVEIKIS ŽMOGAUS REGOS SISTEMAI

Mokslas ir gyvenimas rodo, kad kas neevoliucionuoja - išnyksta, kas evoliucionuoja – ne tik auga ir dauginasi, bet ir gyvena sėkmingiau ir laimingiau. To siekia visos gyvybės rūšys ir žmogus. Mes į tai čia žvilgtelėsime per žmogaus regos sistemos (ŽRS) evoliuciją.

Evoliucija veikia visas gamtos ir mūsų gyvenimo puses, ir tai bene geriausiai matosi žmogaus regos sistemos struktūroje ir tyrimuose. Todėl šios publikacijos pavadinimu M.Vrubliausko su bendraautoriumi paskelbta mokslinė publikacija rusų kalba, atspausdinta 1991 metais "Psichologija Baltijos Respublikose" mokslinės konferencijos knygoje, ne tik neprarado savo vertės, bet ir įgavo daug gilių ir naujų atspalvių.

Publikacijoje bene didžiausią reikšmę turi įžvalga, kad ŽRS filogenezė arba istorinė jos evoliucija atsikartoja jos ontogenezėje arba individualioje kūno raidoje. Čia paprastai turima omenyje keletą mėnesių trunkantis, pavyzdžiui, žmogaus vaisiaus kitimas, kai jis praeidinėja augalų, žuvų, paukščių ir žinduolių vaisių formas ir funkcijas. Tai veda prie logiškos įžvalgos, kad geba išvystyti ir ištobulinti bet kurią gyvo organizmo funkcinę sistemą – ŽRS, kvėpavimo, virškinimo, imuninę ir pan. galėtų išlikti visą gyvenimą. Tik reikėtų išmokti prie tų sistemų prieiti, sukurti tinkamas metodikas ir įrenginius, ir jas toliau treniruoti, ugdyti ar gydyti. Vėliau tai patvirtino genetika ir parodė, kad dažnai išgydyti lengviau yra ląstelės ar genomo lygmenyje. Tačiau treniruotės ir ugdymas ir toliau išlieka viso organizmo ir sąmonės geba. Belieka tik tai tinkamai naudoti, nes čia ir yra didžiausia ne tik išlikimo, bet ir laimingo bei gero gyvenimo raktas.

Čia atkreipsiu dėmesį ir į tam tikrą net ir mokslinės visuomenės nesąmoningumą, kuris pavyzdžiui matosi iš globalaus, štai taip apibūdinamo veikalo: "Geriausias iliustruotas žinynas; ŽMOGUS, vyriausias redaktorius Robert Winston, Alma Litera, 2005". Jo skyriuje Sąmonė (155 p.) rašoma: "Tačiau geriausiai sąmonė apibūdinama kaip gebėjimas, leidžiantis mums suvokti savo pačių buvimą ir mąstyti apie savo minties procesus." Turiu pastebėti, kad sąmoningai patyręs sąmonę asmuo, žodį "mąstyti" pakeistų į "matyti", nes minčių matymas yra nepalyginamai gilesnis ir aiškesnis procesas nei mąstymas apie savo minties procesus. Tyrinėti minčių poveikį ir įsisąmoninimą ar matymą leidžia mano sukurtas stereometras VISUS-4D, apie kurį šiek tiek rašoma žemiau. Kita vertus, jis leidžia net ir pačiam patirti minčių ir stereotipų poveikį savo mąstymui, matymui ir elgesiui, bet ta geba priklauso nuo tiriamojo sąmoningumo.

Žemiau pateiktoje publikacijoje vaizdumui pagerinti įdėtas paveikslėlis, kurio originale nebuvo. Konferenciją 1991 m. sausio 8-12 dienomis organizavo ir publikaciją atspausdino Vilniaus universitetas.

Vėliau paaiškėjo, kad šioje publikacijoje paskelbtos įžvalgos tapo pamatu šių eilučių autoriui sukurti stereometrą VISUS-4D, kuris leidžia pasaulyje geriausiai diagnozuoti ir treniruoti stereoregą. Taip teigia ne tik su juo labai sėkmingai Maskvos Valstybiniame Pedagoginiame Universitete dirbantis profesorius I.Rabičevas, bet ir tai pasimatė stereometrą pristatant mokslinėse konferencijose JAV, Europoje ir Rusijoje.

Stereometro ir panašių į jį prietaisų panaudojimas yra akivaizdžiai dar neišnaudota niša visame pasaulyje esančių tiek žvairuojančių ir turinčių nepakankamą stereoregą žmonių gyvenimo kokybei gerinti, tiek ir vairuotojų, pilotų, kosmonautų bei kitų sričių specialistų, kur reikalinga gera stereorega bei preciziškas 3D veiksmas, tikslus ir patogus testavimas bei treniravimas. Tai ne tik padeda atrinkti toms specialybėms tinkamus asmenis, sumažinti jų veiksmų riziką, bet ir žymiai pakelti gyvenimo kokybę.

Publikacija pateikiama nuorodoje Влияние на систему зрения человека принципа эволюционности.


T.dr. M.Vrubliauskas, VISUS-4D centras vadovas, info@visus4d.eu, www.visus4d.eu .

 

   

 

Atnaujinta 2017-08-26


VISUS-4D - kompiuterinė stereomatymo ir stereoveikos tyrimo ir lavinimo sistema

Vilnius, Lietuva   |   tel. 8-612-68984   |   el. p.: info@visus4d.eu   |   svetainė: http://www.visus4d.eu

© t.dr. Mečislovas Vrubliauskas, 1990-2017. Visos teisės saugomos.