LietuviškaiLT   English EN   Russian RU  

English
 


VISUS-4D FacebookVISUS-4D Youtube

Stereometras pripažintas tarptautinėje optometristų konferencijoje ARVO-2016

 

Merginai pradėjo dvejintis dviem akimis matomi vaizdai. Negali nei panaikinti vieno vaizdo, nei sulieti. Tai dėl to, kad vaikystėje jau nepriklausomoje Lietuvoje regos netreniravo iki suliejimo, iki stereoregos. Akį išoperavo, išstatė tiesiai ir paliko savieigai, tikėdamiesi, kad dominuojanti akis užslopins pasyviąją ir problemos neliks. Žvairumo beveik neliko, bet erdvinio matymo vis tiek nėra. Pasaulis plokštesnis ir nykesnis. Taip yra 2-3 proc. - keliasdešimčiai tūkstančių žmonių vien Lietuvoje. Pasaulyje 140-160 milijonų.

Vyras kuone kasmet darydavo avarijas. Matavimai stereometru VISUS-4D parodė, kad jis neturi aštrios stereoregos ir to nežino. Įskaitęs matavimo rezultatus ir konsultacijos pastabas pradėjo vairuoti žymiai saugiau. Tokių žmonių yra apie 10 proc., Lietuvoje - apie 300 tūkstančių, pasaulyje - apie 700 milijonų. Ir jie to nežino, nes iki šiol nebuvo tikslaus ir patogaus prietaiso tai matuoti. Tai būtinai reikėtų žinoti profesionaliems vairuotojams, lakūnams, chirurgams, daugelio kitų profesijų specialistams, o faktiškai visiems ir nuo jaunystės. Tuomet būtų mažiau nesusipratimų, avarijų ir padėtį dažniausiai būtų galima esminiai pagerinti. Ir toks prietaisas yra, aš sukūriau jį dar 1990 Vilniaus universitete per papildomą mokslinį darbą, aplenkęs laiką virš 25 metų.

Matydamas artimų ir tolimų žmonių regimąjį trūkumą ir kančią bei tai, kad net dantys tiesinasi ir juda po milimetrą ir daugiau per mėnesį, nesusilaikiau neatgaivinęs stereometro su jo galimybėmis matuoti ir treniruoti fuziją – matomų dviem akimis vaizdų suliejimą, stereoregą ir dar daug ką kita. Rezultatai pranoko lūkesčius. Taip yra visuomet, kai eini su mokslu, praktika ir širdimi. Šiandien aš galiu tai daryti, nes matau dar aiškiau, turiu lėšų, laiko ir pagalbininkų.

  
  

Stereometro VISUS-4D mokslinio tyrimo ir taikymo rezultatus 2015 m. pranešime Stereoregos su integriniu grįžtamu ryšiu tyrimas ir lavinimas kartu su prof. I.Rabičevu pateikiau ir juos priėmė didžiausia ir prestižiškiausia pasaulyje Regos ir Oftalmologijos Tyrimo Asociacija ARVO (The Association for Research in Vision and Ophthalmology, USA). Įkūnijus vienas idėjas ir įžvalgas, gimsta dar įdomesnės ir geresnės.

2016 metais kartu su pro. I.Rabičevu pateikiau ir buvo priimti net du moksliniai – praktiniai pranešimai, susiję su stereometro modeliu, veikimo metodais ir tyrimų rezultatais. Vienas - Stereoveikos su integraliu grįžtamu ryšiu tyrimas erdvėje ir laike į ARVO-2016 . Tiriamo stereometro modelis pateiktas paveikslėlyje. Ir kitas - Binarimetras ir stereometras - universalūs metodai pašalinti ezotropiją ir išlavinti binokulinę regą – į Tarptautinę ortoptistų kongresą IOC-XIII Roterdame, Olandija. Anksčiau ir net dabar dar nemažai pasaulio ir Lietuvos oftalmologų, optometristų ir ortoptistų klaidingai laiko, kad geriausiai silpnaregės akies rega gerėja ją dengiant ir tai tinka tik iki ankstyvos jaunystės. Tai jau yra pripažinta ir mūsų tyrimas parodė, kad tai nepriklauso nuo amžiaus ir geriausiai akių regos aštrumas auga žiūrint abiem akimis. Toliau čia kalbėsime tik apie pirmą pranešimą.

Stereometru VISUS-4D labai patogiai ir greitai galima išmatuoti žmogaus reakcijos trukmę į atsiradusį objektą prieš akis ar kelyje, nustatyti jo stereoregos aštrumą, jautrumą objektų judesiui, pagrindines asmens psichologines savybes, apsaugančias ar sukeliančias avarijas ir net dėmesingumą.

Tam yra naudojamas integralinis modelis su grįžtamu ryšiu, kurį sudaro personalinis kompiuteris, optinė sistema ir Visus-4Da programa (žr. pav.). Ekrane yra pateikiamos kiekvieno objekto po dvi projekcijas - poliaroidais atskirti vaizdai, kurias suliejus matomas trimatis ar 3D objektas erdvėje, kaip 3D filme ar realybėje. Tik čia pateikiami du objektai – bazinis ir testinis. Bazinį objektą (BO) erdvėje ir laike valdo programa, testinį (TO) – tiriamasis. Integralumui ir efektyvumui padidinti objektai ir pelė erdvėje juda sinchronizuotomis kryptimis. Žemiau pateiktas pranešimo tezių tekstas, verstas iš anglų kalbos.

 

Stereoveikos su integraliu grįžtamu ryšiu tyrimas erdvėje ir laike, Mečislovas Vrubliauskas, Igor Rabichev, ARVO-2016

Tikslas: Integralinis modelis su grįžtamu ryšiu yra tikslus ir efektyvus matuojant ir treniruojant sveiką ir sutrikusią stereoregą erdvėje statinėje modoje. Čia tiriama šio metodo galimybė tiksliai ir efektyviai matuoti ir treniruoti judesį ir veiką 3D erdvėje ir laike statinėje ir dinaminėje modose.

Metodas: Metodas įgalina matuoti bei lavinti regą ir veiką erdvėje ir laike dėl tikslaus momentinio integralaus grįžtamo ryšio tarp regos ir suderinto akių, objekto ir rankos judesio. Stereometro modelis, kurį sudaro personalinis kompiuteris, optinė sistema ir Visus-4Da programa yra pateiktas paveikslėlyje. (plačiau)

Naudojant stereometrą VISUS-4D tiriamasis mato bazinį (paveikslėlyje – apatinis) ir testinį statinius ar dinaminius objektus erdvėje, iš kurių bazinį valdo programa, o testinį - jis. Rezultatus matuoja ir registruoja programa ir juos iš karto gali kitame kompiuteryje matyti tyrėjas, gydytojas ar instruktorius. Visa diagnostikos ir treniruočių  seka yra automatizuota ir individualizuota.  Priklausomai nuo poreikio, diagnostika gali trukti nuo kelių minučių, o treniruotės nuo keliolikos minučių iki keliasdešimties.

  

Žemiau pateiktas tiriamojo reakcijos į objekto judesį laikinės charakteristikos 60 sek. laikotarpyje. Tyrimas vyko Maskvos pedagoginiame universitete. Geltona linija rodo, kaip erdvėje judėjo bazinis objektas keisdamas savo atstumą iki tiriamojo akių kas 6 sek. tai toldamas, tai artėdamas. Mėlyna linija rodo, kaip tiksliai bazinį objektą sekė tiriamasis. Atstumas nuo akių iki ekrano buvo 60 cm, o atstumas nuo testinio objekto iki bazinio parodytas grafike žalia linija. Šuoliukai tolyn – artyn buvo 0,75 cm., o reakcijos, geriau sakyti tiriamojo atsako trukmė - 0,45-0,6 sek.

Pirma, grafikas rodo, kad tiriamasis turi stereoregą. Profesionalaus vairuotojo atsako trukmė turėtų būti apie 0,3-0,4 sek. Tai yra treniruojama. Paprastai testą atliekant antrą ir trečią kartą rezultatas pagerėja apie 0,1 sek. Tai reiškia, kad ir įsėdus į automobilį ar pradėjus kitokį didesnio atidumo reikalaujantį darbą, keletą minučių reikia būti atsargesniu, nes yra didesnė autoįvykio ar klaidos tikimybė. Šiuo atveju tiriamasis po kelių testų atitiko vairuotojo mėgėjo laikinio atsako reikalavimus. Iš grafiko matosi ir daugiau duomenų, bet jų čia netyrinėsime.

Žemiau pateikiame gana daug pasakantį to paties tiriamojo dinaminio testo grafiką. Programa leidžia iškirpti bet kokios trukmės intervalą ir pagal poreikį keisti mastelį. Taupydami vietą ir laiką čia to nedarysime. Iš pateikto grafiko analizės ir įžvalgų matosi, kad pirmą sekundę tiriamasis taip pat reagavo vėlindamas apie 0,3 sekundės. Jo vidutinė atstumo paklaida buvo – 0,366 cm., o maksimali 2,747 cm.

Atidesnė analizė rodo, kad tiriamasis gali vesti objektą 0,3-0,5 cm tikslumu; tai leidžia jo biologinės savybės ir įranga ir tai yra geras rezultatas. Tačiau keliolika kartų per minutę  jis po 1-2 sekundes užsigalvoja ir tiksliai neatsako į bazinio objekto judesį. Nors objektas juda tolyn-artyn 7,5 cm amplitude 20 sek. periodu, jis nemato augančio atstumo tarp objektų ir jautriai nesureaguoja. Be to, 51 sekundę šis atstumas išauga virš 7 kartų iki 2,747 cm ir tik tada tiriamasis pamato paklaidą. Nepakankamo matymo ir atsakymo uždelsimo trukmė yra apie 2 sek. Per tokį laikotarpį vairuotojas, važiuodamas 90 km/val greičiu, nuvažiuoja 50 m. Akivaizdu, kad šias dvi sekundes klaidos ir avarijos tikimybė yra žymiai išaugusi. Šį ryšį dar reikia tirti, bet jau yra žinoma, kad blogesnė stereorega didina autoįvykių tikimybę.

Tiriamųjų rezultatai gali būti ir gerokai blogesni, kas rodytų padidėjusią klaidos ir avarijos tikimybę. Darant testą veikia loginio mąstymo ir matymo mechanizmai. Iš testų galima nustatyti ar asmuo tinka didesnio atidumo ir trukmės darbui. Iš testų netgi galima nustatyti, ar asmuo galvoja, ar galvoja, kaip mato, ar mato, kaip galvoja ir kaip mato. Tai dėmesingumo ir sąmoningumo charakteristikos ir jų tyrimai numatomi ateityje.

Objektų, akių ir rankų judesių koordinacija iš anksto gali parodyti asmenų dėl tokių ligų kaip alzheimerystė ir parkinsonizmas sumažėjusį integralumą ir jų pradžią. Su stereometru VISUS-4D galima treniruoti dirbtinę biofizinę ranką, tirti vaikų integralinį brendimą pagal amžių ir jų profesines bei sportines gebas, kaip ir tirti profesionalių vairuotojų vairavimo ir autoįvykių tikimybę.

Besidomintieji stereometru gali kreiptis svetainėje nurodytais telefonais ir el.laiškų adresais.

Stereometro tobulinimai ir tyrimai tęsiami, todėl atsiveria nauji iššūkiai ir dar didesnės galimybės bei viršūnės stereoregos ir stereoveikos jautrumo bei dėmesingumo ir sąmoningumo srityse.

 

 

T.dr. Mečislovas Vrubliauskas, 2016-03-13

 


VISUS-4D - kompiuterinė stereomatymo ir stereoveikos tyrimo ir lavinimo sistema

Vilnius, Lietuva   |   tel. 8-612-68984   |   el. p.: info@visus4d.eu   |   svetainė: http://www.visus4d.eu

© t.dr. Mečislovas Vrubliauskas, 1990-2017. Visos teisės saugomos.